Lichtenberg Petr Švestky, akr.pl. r.7-2015, 60x50, tl.20mm |  Z TVORBY