Jdi na obsah Jdi na menu

Valery DEMENTIEV

Během svého půl století dlouhého života se představitel nového impresionismu Valery Dementiev projevil jako malíř, jehož cíl je ukázat krásu a tajemno nádherných zákoutí venkova a jedinečnou magii měst.

Malíř se zaměřuje na moderní způsoby zachycení exprese v realistických obrazech. Jeho citlivý pohled je jasně vidět v malbách krajin.

V minulosti kreslil portréty, zátiší a abstrakce, ale vždy se opět vrátil ke krajinkám. Co nejlépe charakterizuje krajinomalbu V. Dementieva? Jeho styl a způsob malby. Pracuje s technikou širokých tahů, jako by spěchal. Proč se na tuto techniku zaměřil? V. Dementiev ví, že při zaměření se na detail a texturu, pocity a nálady se ztratí a spolu s detaily malba ztratí svoji duši. V krajinomalbách V. Dementieva je svoboda tahu, což poukazuje na jeho talent.


During his half century long life of a painter Valery Dementiev, representative of the new impressionism, proved to be a painter, whose goal is to show the beauty and mystery of the beautiful corners of countryside and uniqueness and magic of city landscape. Painter individually and in modern ways looks at the possibilities of expression in realistic painting. Sensitive view of the painter is apparent in all of his landscape paintings.

In the past the painter used to paint portraits, still life and abstractions, but he always got back to the painting of landscapes. What really characterizes landscape paintings of V.Dementiev the best? It is his style and a manner of painting. He works with the technique of a wide stroke, almost as if he was in a hurry, pasty. He has mastered this technique. Why did he choose this technique? V.Dementiev knows that, when he concentrates on the detail and texture, feelings and mood get lost and together with details the painting loses its spirit. It is apparent that in landscape paintings made by V.Dementiev there is a freedom of the stroke, which indicates his talent.